معرفی بخشدار کومله

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 12:57 ویرایش : ‎1394/05/14 10:28 بازدید: 1092

معرفی بخشدار کومله

نام و نام خانوادگی : رضا غلامی  

متولد : 01/01/1340

تحصیلات : لیسانس

رشته : مدیریت دولتی  

سوابق خدمتی: دهدار چاف ،اتاقور و گلسفید  - مسئول رسیدگی به شکایات و روابط عمومی فرمانداری لنگرود- پیگیری مصوبات ریاست جمهوری در فرمانداری لنگرود- نماینده فرماندار در اصناف و تعزیرات حکومتی 

دولت و ملت همدلی و همزبانی