پنجشنبه 23 آبان 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1394/07/05 13:31 بازدید: 3503

دفتر فرماندار
تلفن :  01342524470
نمابر : 

دفتر معاون سیاسی اجتماعی
تلفن :  01342525755
نمابر : 

دفتر معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
تلفن :  01342526190
نمابر : 

حراست
تلفکس :  01342542727

فناوری اطلاعات :

تلفن : 01342534040

 آدرس پستی :

لنگرود - میدان شهید نورانی - بلوار فرمانداری - کد پستی 4471678411

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی