بازدید میدانی بخشدار اطاقور به همزاه رییس بنیاد مسکن شهرستان لنگرود

بازدید میدانی بخشدار اطاقور به همراه رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لنگرود از روند عملیات اجرایی آسفالت روستای کفش کن محله

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/06/03 23:29 بازدید: 40

بخشدار اطاقور به همراه رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لنگرود از عملیات اجرایی آسفالت معابر روستای کفش کن محله بازدید و هماهنگی های لازم در خصوص ادامه آسفالت معابر باقیمانده معمول گردید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی