پنجشنبه 23 آبان 1398
پنجمین روز از هفته دولت

افتتاح آسفالت راه دسترسی روستای نشاط و خرتای

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/06/06 17:53 بازدید: 70

در پنجمین روز از هفته دولت آسفالت راه دسترسی روستای نشاط و خرتای با حضور مهندس شفقی فرماندار شهرستان لنگرود ،مهندس مصطفوی معاون برنامه ریزی امور عمرانی فرمانداری ، بخشدار اطاقور و مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان و بخش اطاقور به بهره برداری رسید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی