بازدید و ملاقات مردمی فرماندار لنگرود در روستاهای بخش اطاقور

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/05/03 13:13 بازدید: 39

با حضور جناب آقای سید رضا جوادپور فرماندار شهرستان لنگرود و رییس محترم آبفار و تعدادی از مسئولین بخش از ساختمان در حال احداث آتش نشانی شهرداری، ورودی شهر اطاقور ، پل در حال احداث روستای اشیان (باجی سرا-  علیخانسرا-  جانعلی آباد -  محبعلی آباد ) ، ساختمان دهیاری در حال ساخت مرزلات و تیکسر بازدید صورت پذیرفت و همچنین اهالی محترم روستاهای مورد اشاره با فرماندار محترم شهرستان ملاقات نمودند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی