شنبه 29 تیر 1398
جلسه شورای تلفیق ، ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهری لنگرود

جلسه شورای تلفیق ، ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهری لنگرود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/09/15 09:47 بازدید: 117
جلسه شورای تلفیق ، ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی شهری لنگرود با حضور  محمد رنجبر سرپرست فرمانداری شهرستان لنگرود.
 
دولت و ملت همدلی و همزبانی