شنبه 29 تیر 1398
معلولان از تمام ظرفیت های خود به نحو احسن استفاده می کنند

جلسه شورای فرهنگ عمومی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/20 08:00 بازدید: 136
جلسه شورای فرهنگ عمومی
معلولان از تمام ظرفیت های خود به نحو احسن استفاده می کنند
محمد رنجبر نیاول سرپرست فرمانداری لنگرود ضمن تاکید بر اینکه باید برای هر کاری دغدغه داشت و زمان. کافی برای حل آن اختصاص داد، گفت: این امر موجب می شود که نتایج ارزشمندی از کارها حاصل شود.
سرپرست فرمانداری لنگرود با بیان اینکه معلولان از تمام ظرفیت های خود به نحو احسن استفاده می کنند، گفت: 
 هیچ کس نباید با دیده ترحم به معلولان نگاه کند و همه ما به خاطر حس انسان دوستی برای حل مشکلات همدیگر تلاش می کنیم.
وی ضمن تاکید بر استمرار جلسات و عملیاتی شدن مصوبه های آن، گفت: یکی از موارد ارزیابی ادارات بحث مناسب سازی  و   استانداردسازی فضا برای معلولان است که این موضوع در اولویت قرار دارد.
رنجبر ادامه داد: بر اساس قانون جدید حمایت از معلولان ادارات و دستگاه های مختلف موظف هستند نسبت به مناسب سازی فضا برای تردد معلولان اقدام کنند.  
گالری عکس مرتبط جلسه شورای فرهنگ عمومی
دولت و ملت همدلی و همزبانی