شنبه 29 تیر 1398
جزئیات طرح ساماندهی رودخانه های لنگرود مشخص شد

جلسه طرح ساماندهی رودخانه ها

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/22 09:16 بازدید: 108

جزئیات طرح ساماندهی رودخانه های لنگرود مشخص شد.
در جلسه ای که با حضور فرماندار،نماینده و دادستان جدید شهرستان لنگرود برگزار شد ،جزئیات طرح ساماندهی رودخانه های لنگرود مشخص شد
سرپرست فرمانداری لنگرود ،اظهار داشت : رودخانه سرمایه عظیم خدادای و امانتی است که باید هم در حفظ و نگهداری آن تلاش وهم باید از حریم و بستر آن مواظبت کرد
رنجبرهدف از اجرای طرح ساماندهی رودخانه ها را حفظ و نظارت و جلوگیری از سیلابهای رودخانه ها و همچنین ساماندهی مناسب رودخانه ها و نگهداری ابنیه ها و پل ها عنوان نمود و در ادامه بر ضرورت بکارگیری درست و صحیح مفاد شیوه نامه ابلاغی از سوی استاندار محترم به منظور تسریع و پیشبرد ساماندهی رودخانه های شهرستان و برداشت فنی و اصولی مصالح رودخانه ای تاکید کرد
وی خطاب به دادستان جدید لنگرود با اشاره به پروژه های مهم شهرستان از جمله بیمارستان شهید حسین پور لنگرود ،بیمارستان فوق تخصصی چشم کومله،کنارگذر چمخاله به رودسر ، پروژه های راههای روستایی و بندر گردشگری شهر چاف وچمخاله واجرای طرحهای هادی روستایی (آسفالت کوچه های روستایی؛ افزود :
درهمین راستا انتظار ما اینست که طرح های ساماندهی ارائه شده ازطرف ادارات ذیربط با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، بتوانند قابلیت برداشت شن وماسه راداشته باشند
مدیر ارشد شهرستان خاطرنشان کرد : در این زمینه پیمانکاران پروژه‌های عمرانی بزرگ شهرستان لنگرود ضمن برداشت شن وماسه موظف هستند اهداف و فرآیند شهرستانی را مدنظر قراردهند
سرپرست فرمانداری لنگرود نظارت دقیق و کارشناسی توسط محیط زیست ،سازمان آب و سایر دستگاهای ذیربط ضروری را در اجرا و پایداری کار بسیارضروری برشمرد و خواستار این شد که پروژه بیمارستان در الویت کار قرار بگیرد وکارهای مقدماتی آن تا پایان اردیبهشت ماه انجام شود .

دولت و ملت همدلی و همزبانی