شنبه 29 تیر 1398
مراسم تشیع پیکر شهید تازه تفحص شده محمد حسین نژاد دریاکناری با حضور سرپرست فرمانداری

مراسم تشیع پیکر شهید تازه تفحص شده محمد حسین نژاد دریاکناری با حضور سرپرست فرمانداری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/11 11:31 بازدید: 56

مراسم تشیع پیکر شهید تازه تفحص شده محمد حسین نژاد دریاکناری با حضور سرپرست فرمانداری .

دولت و ملت همدلی و همزبانی