جمعه 1 آذر 1398
مراسم تشیع پیکر شهید تازه تفحص شده محمد حسین نژاد دریاکناری با حضور سرپرست فرمانداری

مراسم تشیع پیکر شهید تازه تفحص شده محمد حسین نژاد دریاکناری با حضور سرپرست فرمانداری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/11 11:31 بازدید: 145

مراسم تشیع پیکر شهید تازه تفحص شده محمد حسین نژاد دریاکناری با حضور سرپرست فرمانداری .

دولت و ملت همدلی و همزبانی