جمعه 1 شهریور 1398
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله با جناب آقای مهندس شفقی فرماندار محترم شهرستان لنگرود

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله با جناب آقای مهندس شفقی فرماندار محترم شهرستان لنگرود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/22 13:02 بازدید: 34
دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله با جناب آقای مهندس شفقی فرماندار محترم شهرستان لنگرود.
 
دولت و ملت همدلی و همزبانی