شنبه 29 تیر 1398

فرصت های سرمایه گذاری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/07/05 13:57 ویرایش : ‎1394/07/11 13:20 بازدید: 1492

*سیمای اقتصادی وصنعتی

شهرستان دارای 3 شهرک صنعتی نالکیاشر ، دریاسر و اطاقور با 5/39 هکتار و 43 واحد فعال که تعداد 252 نفر مشغول فعالیت می باشند. وشهرک صنعتی جدید الاحداث یعقوبیه که در حال تملک اراضی  می باشد ، این شهرستان 6233 واحد صنفی ثبت شد در قالب 21 اتحادیه بوده و همچنین 1200 واحد صنفی در حال دریافت پروانه می‌باشند.

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی